Помилки Квіта і Совсун… Акцент на еволюційному підході, зваженому й раціональному, до імплементації реформи вищої школи

 

 

Фото Освітні тренди / Educational trends.

Освітні тренди / Educational trends

Реформування вищої освіти в Румунії: національні здобутки і перспективи для України / Ілона МАРІУЦ
http://www.edu-trends.info/romania-hereforms/

У статті досліджено ключові тенденції становлення і розвитку університетської освіти в Румунії. Проаналізовано умови, які забезпечують ефективність її реформування у відповідності до цілей розбудови європейського освітнього простору. Визначено особливості реалізації ключових завдань Болонської декларації, розглянуто можливості і перспективи використання румунського досвіду для ефективного реформування вищої освіти в Україні.

 

Комментарии
Володимир Сацик

Володимир Сацик Не цьому присвячена стаття! Стаття акцентує на еволюційному підході, зваженому й раціональному, до імплементації реформи вищої школи. ІМХО

Виктория Денисенко

Виктория Денисенко “..Відомим є той факт, що українські вищі навчальні заклади в Україні ще не мають необхідного рівня автономії, значно залежать від держави і централізованих управлінських рішень. На наш погляд, сприяти поширенню університетської автономії в Україні можливо через здійснення внутрішнього самоконтролю та просування культури університетського самоуправління, зокрема через:

розширення доступу до вищої освіти незаможної частини молоді шляхом залучення банків до фінансування державних освітніх програм;
покращення умов для забезпечення навчання упродовж життя, визнання й сертифікацію компетенцій, отриманих шляхом формального та неформального навчання;
посилення співпраці університетів України з румунськими ВНЗ на паритетних засадах, як ефективної форми обміну досвідом та інноваційними ідеями;
організацію заходів, покликаних забезпечувати якість освіти і які спрямовані на поступовий перехід від державного контролю до перманентного моніторингу з боку громадських об’єднань (як, наприклад, у Румунії працює “Коаліція за чисті університети”, яка спонукає ВНЗ до оприлюднення результатів своєї діяльності);
збільшення кількості організацій, котрі мають здійснювати моніторинг діяльності університетів на громадських засадах в частині якості надання освітніх послуг, фінансової діяльності, академічної доброчесності, управлінської діяльності (в Румунії це незалежні від міністерства освіти та інших державних структур інституції, такі як: Національна рада фінансування освіти (NCEF), Національна рада перевірки академічних звань, дипломів та сертифікатів (NCVATDC), Національна рада фінансування вищої освіти (NCHEF), Національна дослідницька рада (NRC), Національна рада ректорів (NRC)).”

Вячеслав Анисимов
Вячеслав Анисимов Знову “залучення банків”! (( Банківська система України присмерті. Лише за минулий рік закрилося понад 70 банків і ще купа закриється цього року. З якого дива комерційні банки будуть фінансувати державні програми?! Совка не буде! Грошей немає!

https://www.facebook.com/groups/261451893969652/permalink/973132412801593/